– De studiene som er publisert, peker i tydelig retning av at ideologisk overbevisning var en viktig komponent, sier Brynjar Lia, professor i Midtøstenstudier ved Universitetet i Oslo.