Kong Harald og dronning Sonja spiste tirsdag middag på Slottet med representanter for 14 ulike tro- og livssynssamfunn.