I 2016 inviterte tankesmiene Civita og Skaperkraft sammen til et mini-seminar om verdifellesskapet mellom kristendemokratiet og konservatismen. Seminaret var på initiativ fra Torbjørn Røe Isaksen, lederen av Høyres programkomité, som utarbeidet forslaget til partiets partiprogram.