Neste uke er representanter fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) invitert til gjestebud på slottet. De inviterte er medlemmer i STLs 14 medlemsorganisasjoner.