– Vi ønsker å trekke barna inn i gudstjenestefeiringen, og lærer dem opp til å bli kompetente medhjelpere. Men da må de også kjenne symbolikken i de liturgiske handlingene, sier sokneprest Lars Martin Dahl i Grønland kirke.