President Donald Trumps regjering innfører nå en regelendring: migranter som ikke kan bevise at de har bodd i USA i minst to år, kan heretter deporteres umiddelbart, uten dom. Fram til nå gjaldt dette kun migranter som hadde vært i landet i mindre enn to uker.