Statistisk sentralbyrå (SSB) har slengt to ferske statistikker på bordet som forteller at innvandring utfordrer velferdsstaten. Forskere frykter at grupper av innvandrere – flyktninger inkludert – vil ende opp i en egen underklasse.