Gjennomsnittstall for ni meningsmålinger i oktober, publisert i Stavanger Aftenblad og Dagens Næringsliv, gir KrF bare 4,5 prosents oppslutning. KrF må tilbake til våren 2011 for å notere maken. Det var før Knut Arild Hareide ble valgt til partileder.