Nyheter

Arbeiderpartiets velgere er litt mer positive til innvandring enn gjennomsnittet i befolkningen, viser Norsk Monitor.

Samtidig favner Ap klart størst mangfold i innvandringssyn av alle partiene, fra de mest restriktive til de mest liberale velgerne.

– Dette er Aps fundamentale problem. Uansett hva de sier om innvandring, så vil de støte fra seg noen, sier Johannes Bergh, valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning.

Ingen vinnersak