Arbeiderpartiets velgere er litt mer positive til innvandring enn gjennomsnittet i befolkningen, viser Norsk Monitor.