– Juridisk har ikke en ansatt mulighet til å kreve fritak fra å servere svinekjøtt på grunn av sin religion, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.