– Min generasjon kvinner er den som med selvfølgelighet trer inn i disse rollene og har lyst på dem uten å skjemmes over det. Det synes jeg er fint. Jeg håper at vi i Den norske kirke får til en god balanse mellom kjønn i fortsettelsen. Det er ingen grunn til at et kjønn skal ta over for et annet, sier Ingrid Vad Nilsen.