Ønskene og lovnadene er publisert på hjemmesidene til organisasjonene.