Fly står for over halvparten av klimaeffekten av nordmenns reiser, har forskere på Cicero regnet ut.