– Vi jobber for å få til et samarbeid mellom Utlendingsnemda (UNE) og kirkene for å bli enige om vurderingskriterier for konvertitter. Dette har de foreløpig sagt nei til, og henstiller i stedet til at Stortinget må vedta et lovverk som gir dem mulighet til å håndtere konvertittsaker annerledes, sier hovedpastor i IMI-kirken, Egil Elling Ellingsen.