Kort tid etter at mannen fikk fast jobb som driftsleder for IMI-kirkens storstue i Stavanger i 2004, ble det fremsatt påstander om sexovergrep fra en kvinne om at mannen (nå 59 år) hadde forgrepet seg på henne da hun var elev på en videregående skole.