Seks månader etter eit fysisk og eit verbalt angrep på jødar i Malmö, fann jødar og muslimar i Sveriges tredje største by det naudsynt å gå ut saman. I desember kasta nokon to brannbomber mot kapellet på den jødiske gravlunden, og nokon ropte «Vi har utlyst intifada frå Malmö. Vi vil ha vår fridom tilbake og vi skal skyte jødane» under ein demonstrasjon i byen.