Nyhet

9.500 amerikanere har svart på hva de tror på i henholdsvis 2010, 2012 og 2014. Resultatet av panelundersøkelsen viser at amerikanere som identifiserer seg som agnostikere eller såkalte «nones» uten noe bestemt tro, har fire ganger større sannsynlighet for å endre livssyn, enn protestanter og katolikker.

Det er disse funnene professor i statsvitenskap ved Illinois University, Ryan Burge, nylig presenterte på sin blogg «Religion in Public».

For mens 18 prosent av ateistene og 48 prosent av agnostikerne oppga å komme til tro i løpet av de fire årene, oppga kun 10 prosent av katolikker, protestanter og jøder å ha forlatt troen, eller å ha meldt overgang til en annen trosretning.

Av de som oppga å være såkalte «nones», altså som ikke ønsker å identifisere seg som noe som helst, var det 42 prosent som kom til tro i løpet av de fire årene.