– At Nav gir støtte til at folk skal utdanne seg til healere synes jeg er en svært underlig praksis og jeg mener at det er det ikke statens oppgave å finansiere, sier Erlend Wiborg, Frps arbeids- og sosialpolitiske talsmann. Han varsler at han nå vil ta saken opp med arbeids- og sosialminister Anniken Haugli.