– Dersom Den norske kirke (Dnk) endrer på rekkefølgen i liturgien vil vi miste økumenisk innflytelse. Vi kan risikere å ikke bli tatt på alvor i de store, felleskirkelige samtalene fordi vi har forlatt noe som er så basalt. Det er nesten på nivå med å endre trosbekjennelsen, sier Merete Thomassen, førsteamanuensis i liturgikk ved Det teologiske fakultet (TF).