– Jeg er ikke overrasket over at pasienter og pårørende ber Gud virke gjennom leger. Særlig fordi dette er på et sykehus. De har kompetente folk rundt seg og de har tiltro til at menneskene rundt dem tar vare på dem, sier professor Jan-Olav Henriksen ved Det teologiske menighetsfakultet.