Nyheter

Fra 20. august bytter Det teologiske menighetsfakultet navn til MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn. Dermed forsvinner ordet «menighet» ut av institusjonen som i 1908 ble stiftet av og for norske menigheter og organisasjoner.

– Dette er noe vi har snakket om i over tjue år. Derfor har vi jobbet bevisst med å innarbeide MF som en merkevare. Realiteten er at MF siden 1967 har tilbudt andre fag enn teologi profesjon. Dette er ikke en dramatisk eller ideologisk endring, sier rektor ved MF Vidar Haanes.

LES MER: Flere søkere på teologistudiene

For menighetene