Fra 20. august bytter Det teologiske menighetsfakultet navn til MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn. Dermed forsvinner ordet «menighet» ut av institusjonen som i 1908 ble stiftet av og for norske menigheter og organisasjoner.