Nyheter

– Han har ikke noen spesiell tilknytning til kirken, sier Lisa Wade, administrativ leder i Oslo katolske bispedømme.