Det enorme engasjementet for å hjelpe flyktninger i Norge til tross. Det er klart viktigst med hjelp inne i Syria.