«Ledelsen i Oslo katolske bispedømme er opptatt av åpenhet og å få alle fakta på bordet», skriver Lisa Wade, fungerende administrativ leder i Oslo katolske bispedømme (OKB), i en e-post.