Lørdag kveld stemte et flertall av kirkemøte-delegatene imot åpne komitémøter. Men et flertall av kirkemøte-delegatene stemte for at Kirkerådet skal utrede hva konsekvensene av åpne komtiémøter vil være.