– Stortinget har ikke gjort noen konkret oppfølging ut over vedtaket som ble fattet. Vi skulle ­ønske partiene på Stortinget som stemte for vedtaket hadde fulgt opp tettere for å sørge for at den nye løsningen ble til det beste for barna og ungdommene vedtaket gjelder, sier politisk rådgiver i Norsk organisasjon for asyl
søkere, Mona Dabour.