Det er veldig komfortabelt for oss å tenke at du og jeg ikke kunne blitt som dem. Men ikke alle nynazister bærer hakekorstatovering, sier Tenold.