Meslinger er på fremmarsj i Sverige, Romania, Ungarn og Tyskland. Vaksinen mot sykdommen er enkel og tilgjengelig og har få bivirkninger. Likevel finnes det en betydelig skepsis til vaksiner, blant annet i Steiner-miljøet, hevder rådgiver i WHO, Abigail Shefer.