På spørsmål om hva som er viktigst ved valg av parti, svarer det store flertallet av velgerne «ideologi og verdier». Det viser ferske tall fra Ipsos' politiske barometer for august. 50,1 prosent av de spurte oppgir at ideologi og verdier er det avgjørende mot 26,9 prosent som oppgir at enkeltsaker eller enkeltpolitikere er viktigst.