Samtidig som andelen offentlige barnehager har holdt seg stabil, har det skjedd store endringer i privat sektor, viser ny rapport fra Høgskolen Innlandet som ­offentliggjøres i dag.