I integreringsforliket heter det at «religiøse ledere som gjennom sin virksomhet bidrar til å svekke integreringen» skal nektes innreise til Norge.