Mellom Høyre og KrF var det lang stillingskrig tirsdagen. Alle parter ventet i praksis på at KrF skulle bli ferdig med egne beregninger og kunne godta hovedinnholdet i ettermiddagens tilbud fra regjeringspartiene. Saken om en lærernorm i småskolen har vært komplisert for KrF.