– Vi har ekskludert barn i førskolealder fra en meningsfull deltagelse i liturgien vår, sier menighetspedagog Ellen Tveita, som mange vil kjenne fra mer ikke-liturgiske sammenhenger, under artistnavnet Ellen Miles.