Nyhet

– Sekstiåtterne er kjent for å skape litt liv og røre, og det tror jeg de kommer til å gjøre når deres tid nærmer seg slutten også. Man kommer nok ikke til å lage diamanter av sine kjære eller skyte dem opp i verdensrommet når de dør, men at alternative metoder for gravlegging kommer, er jeg ikke i tvil om.

Det sier samfunnsviter og skribent i Humanist, Oda Rygh, som blant annet har skrevet om kirken som bremsekloss for alternative typer begravelse fordi den har monopol på gravferd – enn så lenge.

Utenom askespredning på åpent hav eller i høyfjellet er kun to begravelsesmetoder tillatt i Norge i dag, kistebegravelse eller kremasjon. Og politikken på området ser ut til å stå på stedet hvil.

– Jeg synes det er rart at man for eksempel ikke har større valg i kiste. En trend man ser om man leser gravferdsblogger, er at stadig flere ønsker å ta i bruk miljøvennlige materialer som flettverk eller resirkulert papp, forteller Rygh.