Nyhet

Baptistsamfunnet blir aldri hva det var etter at store flokker innvandrere har blitt med. De ­fleste er folk som er kristne når de kommer til Norge.

– Mange er også utadvendt og vinner nye. Flere har et kall og brenner for å plante menig­heter, forteller Mette Marie Hebnes som er integrasjonsleder i Baptistsamfunnet.

Ivrig bønn

Lørdag presenterte Vårt Land noen av de nye ­migrantmenighetene som har vokst fram som følge av inn­vandringen til Norge de siste ­tiårene. Men migranter setter også sitt tydelige preg på mer ­tradisjonelle kirkesamfunn. I Baptistsamfunnet har nå rundt en tredjedel av medlemmene innvandrerbakgrunn. I ungdomsorganisasjonen Ung baptist er tallene enda høyere: Rundt halvparten er første- eller andregenerasjons innvandrere.