Baptistsamfunnet blir aldri hva det var etter at store flokker innvandrere har blitt med. De ­fleste er folk som er kristne når de kommer til Norge.