Nyhet

I dag oppsummerer KrF første stortingssesjon som uavhengig opposisjonsparti. Konklusjonen vil være at KrF har hatt stor makt og tidvis fått sjeldent mye medieoppmerksomhet.

Men internt i partiet er det mange som sørger over at det så altfor sjelden handler om saker som er viktige for dem selv: Klassiske verdi- og livsvernsaker. Og de nye, hverdagsnære skolesakene, 
som de har investert så mye i. Altså feltene som kan bygge KrFs profil i velgerjakten.

Løpe til KrF

I sin parlamentariske vippeposisjon har nemlig KrF vært dømt til å avgjøre en serie stridssaker mellom blokker, næringsinteresser og distriktsinteresser. Nøkkelrollen om ambulansefly, innleie av arbeidskraft, utflagging er blant de ferskeste eksemplene.