Nyheter

I dag oppsummerer KrF første stortingssesjon som uavhengig opposisjonsparti. Konklusjonen vil være at KrF har hatt stor makt og tidvis fått sjeldent mye medieoppmerksomhet.