Mens Sentrumsløpet rigges til i Oslo sentrum, har et femtitalls mennesker funnet veien til en villa på Frogner lørdag formiddag. Kvinner og menn, unge og eldre, kristne og muslimer. De summer i de teppelagte rommene. Dagens hovedgjest blir omtalt som en av verdens 500 mest innflytelsesrike muslimer. Møteleder Mahwash Ajaz introduserer ham som en glad-muslim, på samme måte som det finnes glad-kristne på Sørlandet.