Om lag 1.200 dømte venter i dag på å sone dommen sin. I tillegg mangler politiet varetektsplasser. Dette er bakteppet for at regjeringen ønsker å la norske fanger sone i Nederland.