Ingen frimenighet i Sverige har noensinne fått så mye oppmerksomhet som den lille menigheten Filadelfia i Knutby. Ikke minst har læren om «Kristi brud» vært en stadig føljetong.