– Noen ganger fremstår kristne journalister mer skeptiske og konfliktsøkende enn sekulære, kan hende i en misforstått frykt for å ikke ha nok distanse til segmentet man dekker. Det blir jo bare min mening, men først og fremst bør avisenes oppgave være å være sannheten tro i kjærlighet, sier Øystein Gjerme.