Skal en kateket melde fra til barnevernet hvis han får mistanke om at et barn blir utsatt for alvorlig omsorgssvikt? Og skal en prest melde fra hvis hun får vite om omsorgssvikt i en sjelesorgsamtale?