– Vi har ikke en jente å 
miste, men det er en kode vi ikke har knekt når det kommer til å skape fellesskap og samværsformer som tiltrekker begge kjønn.