Under besøket i El Reno-fengselet i Oklahoma snakket president Barack Obama med fengsels­ledelsen og innsatte om et presserende behov for reformer i det amerikanske fengselssystemet. Målet er å få ned fangetallet og få slutt på at fanger skal sitte i isolat. Skulle Norge hatt samme fangenivå som USA ville det vært 10 ganger flere innsatte i norske fengsler.