TRONDHEIM: Den nye, valgte topplederen i Den norske kirke har de siste fire årene vært nestleder i Kirkerådet. Hun er også styremedlem i Åpen folkekirke, som gjorde stor suksess da de stilte lister ved fjorårets kirkevalg med ja til likekjønnede ekteskap som kjernesak.