Oslo bispedømme er ett skritt nærmere sin nye biskop. Fem var kallet. Tre er nå utvalgt.