Human-Etisk forbund har medlemmer i så å si alle kommuner, derfor har de også oversikt over hvilke kommuner som somler med tilskuddet som betales til tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke. Nå har de sendt en oversikt til Kulturdepartementet. Den viser at 18 kommuner fortsatt ikke har betalt ut fjorårets tilskudd. Noen få kommuner har heller ikke betalt ut 2014- og 2015-tilskuddet.