Til høsten skal Teologisk fagråd i Den evangelisk lutherske frikirke diskutere spørsmålet om hvilke konsekvenser det skal ha for kirkens praksis at de står for det tradisjonelle synet på ekteskapet.