Medlem av Stortingets helsekomité, Tone Trøen, tar til orde for ny innsats mot ensomhet blant eldre.