– Noen av komitémedlemmene ønsket å gå helt bort fra temaet mens andre ønsket å beholde den gamle formuleringen, sier Kristian Tonning Riise, som tilhører sistnevnte gruppe i Høyres splittede programkomité.