I går la Høyre fram førsteutkast til nytt prinsipprogram. Programmene fra 1992, 2000 og 2008 omtaler alle kirkens særstilling og viktigheten kristne verdier har i Norge. Begge deler er sløyfet i førsteutkastet til nytt prinsipprogram.